Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตา) เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ ปี 2562-2563
ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ของที่ระลึกและของชำร่วย)
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR 2561 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปี 2562 (เพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562


ถวายพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพระราชสมภพพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ​
"ราตรี ๘๐ ปี อาชีวะโคราช"
แผนกผ้าฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานมหกรรมผ้าไหม 2562
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.ฯ คณะผู้บริหาร ครู ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประกาศผล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมทางวิชาการฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แผนกวิชาสามัญรับมอบหมายร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ครูพิเศษสอน ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2914801
Untitled Document