Untitled Document

ผลิตภัณฑ์งานศิลป์เลอค่า

เที่ยวโคราชกับ NVC

สาระน่ารู้
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมารับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "สภากาแฟ" ตัวอย่างการเตรียมเอกสารข้อมูลการทำเอกสารการประเมินภายใน
ทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันวิสาขบูชาโลก การสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษา
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ( เพิ่มเติม ) ทุนการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นประจักษ์
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี แถลงข่าว งานคลองผุงฯสร้างสุขสัญจร จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด


กิจกรรมวิทยาลัย
พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559 จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์พนักงานรายการทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวสารจาก สอศ.

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1069233
Untitled Document