Untitled Document
ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา
เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps


บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2-2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี
นาย สำราญ หงษ์กลาง วิ่งคบเพลิง "ย่าโมเกมส์" นายสำราญ หงษ์กลาง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครู
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สำราญ หงษ์กลาง เยี่ยใให้กำลังใจ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงตรวจสภาพรถ


สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์
โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุกปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1445903
Untitled Document