Untitled Document

ข่าวเด่น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้เกษียณอายุราชการ และ ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดี ผอ.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมผู้บริหารในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ 23 มกราคม 2557
ประกาศ โควตา


ข่าวประกาศ
กติกาการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับ ปวช. ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง (ครูวิชาสังคม)
รับสมัคร พนักงานราชการ (ครูภาษาอังกฤษ) 18 พ.ย. 57 - 9 ธ.ค. 57
รับสมัครครูอัตราจ้าง(สังคมศึกษา) วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤษจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
รับสมัครครูอัตราจ้าง วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2557
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2557


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน โควตา ภายใน และภายนอก ปีการศึกษา 2558
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเซ็นสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. รายใหม่
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการกู้ยืม กยศ.และกรอ.
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เผยแพร่แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร ฉบับที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ข่าวกิจกรรม
รูปกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
รูปกิจกรรม โครงการพิธีประจำกองและอยู่ค่ายพักแรม
การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กำหนดการ กิจกรรม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
รูปกิจกรรม ประเมินองค์การ
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรมวีวัน 6 พ.ย. 57
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ. ณ วท.หลวงพ่อคูณฯ 6-7 พ.ย. 57
กีฬาสี 2557
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม มุทิตาจิต 18 ก.ย. 2557


ข่าวสารจาก Boga
Untitled Document