Untitled Document
เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์


ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย
บริการย้อมผ้าสีดำ สอน/แจกริบบิ้นดำตามโครงการ Fix it Center ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมิน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปปช. บรรยายให้องค์ความรู้บุคลากรวิทยาลัยฯ 21 กย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 19 - 21 กันยายน 2559 เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ Office Network
ข้อกำหนด กติกา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตัวอย่างการเขียนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Fit it center ศูนย์การเรียนรู้ ICT
77 ปี "วันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 ก.ย. 2559 " นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเข้าสายสัญญาณ


13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์
โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
Big Cleaning Day พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559
จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1278518
Untitled Document