Untitled Document

แผนธุรกิจ NVC&KTB

สาระน่ารู้
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อนกลางปี 2558


กิจกรรมวิทยาลัย
เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาการเด็ก พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
กีฬาน้องใหม่ไร้สารเสพติดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง ของนักเรียน นักศึกษาใหม่


สมัครงาน
ประกาศจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ร่าง TOR


ข่าวสารจาก สอศ.

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สายตรงถึง ผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน


ผู้เข้าชมล่าสุด
780251
Untitled Document