Untitled Document
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ออกบูธสินค้าที่ตลาดอาชีวศึกษา
โหลดฟอร์มการบันทึกรายงานปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
ประกาศรับสมัคร แข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน
ตลาดนัด Marketing Fair 2016
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ลงนามเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อินโดนีเซีย 28 ก.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้การประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ รณรงค์ นักเรียน นักศึกษา ไปลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559


โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
Big Cleaning Day พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559
จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1187800
Untitled Document