Untitled Documentข่าวเด่น
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขั้นตอนดำเนินโครงการของชมรมวิชาชีพและ แบบฟอร์มโครงการ
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ 23 มกราคม 2557
ประกาศ โควตา
คู่มือแนวทางการสอนวิชา โครงการ
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๕
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
พิธีมอบรางวัลครูดีเด่นและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
แข่งขันทักษะการปูกระเบื้องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ


ข่าวประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) 17 เม.ย 57 ถึง 30 เม.ย 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช.1 ปวส.1
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์สอบ
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่า
เรียน Summer
ผลประเมินงานปกครอง ปวช.,ปวส.
ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย


ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร ฉบับที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จัดสอบ TOEIC ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึก
รับสมัครนักศึกษาหลังสูตร ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
จัดทำหนังสืออนุสรณ์ 2557
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
การศึกษาดูงานวันเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมวิชาชีพการจัดการสำนักงาน
พิธีไหว้ครู เบิกเนตรพระวิษณุ ปีการศึกษา 2556
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ3 จาก สมศ 18 - 20 กพ 56
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชื่
งานถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
ผลการประเมินกิจกรรม ปวช., ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2556
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
โครงการร่วมใจถวายเป็นพระกุศล เนื่องในปีมหามงคล ๒๕๕๕


ข่าวสารจาก Boga

link ที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document