Untitled Document
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อินโดนีเซีย 28 ก.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้การประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
รณรงค์ นักเรียน นักศึกษา ไปลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักผลไม้
อมรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ถวายเทียนพรรษา 15 ก.ค 59
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษา
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ แผนกการจัดการทั่วไป เอกสารประกอบการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1 21-24 มิ.ย 59 ณ จ.พิษณุโลก


โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
Big Cleaning Day พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559
จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)


ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพไม่ใช้ราชการ


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1149124
Untitled Document