Untitled Document
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน


วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตารางการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วันผู้บริจากโลหิตโลก 2559 โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครประธานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธนาคารออมสิน มามอบทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมารับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "สภากาแฟ"


กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Big Cleaning Day
พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559 จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพไม่ใช้ราชการ


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1110520
Untitled Document