Untitled Document

ผลิตภัณฑ์งานศิลป์เลอค่า

เที่ยวโคราชกับ NVC

สาระน่ารู้
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 "ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุข" โครงการอบรมพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธ
ประเมินครูผู้สอน รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาโควต้าในระดับชั้น ปวช.และปวส.
โครงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (สืบสานการทำหมี่โคราช) ตัวอย่าง การจัดหน้า และ การเก็บข้อมูล ลงอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2558
จิตอาสาพัฒนา ธุรกิจสถานพยาบาล งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 16 มกราคม 2559
มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนที่แข่งขันทักษะในระดับภาค หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น


กิจกรรมวิทยาลัย
จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการทำดีถวายพ่อหลวง Big Cleaning day ทักทายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2558


สมัครงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)


ข่าวสารจาก สอศ.

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะ

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
921234
Untitled Document