Untitled Document

แผนธุรกิจ NVC&KTB

สาระน่ารู้
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ พิธิภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การประกวด Nvc Star 2015 And Miss Violet 2015 ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ โครงการส่งเสริมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แผนกวิชาคหกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดโครงการสัปดาห์งานคหกรรม แสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา


กิจกรรมวิทยาลัย
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน กีฬาน้องใหม่ไร้สารเสพติดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง ของนักเรียน นักศึกษาใหม่
การประกวดกิจกรรมทักษะวิชาพื้นฐาน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตลาดนัดอาชีวะ ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถวายเทียนเข้าพรรษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะพญาแลเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช 1
ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดอิสาน โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558


สมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โครงการวิจัย(เบื้องต้น)ในสาขาวิชาชีพ และ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทรเล่ม ๒ ร่าง TOR


ข่าวสารจาก สอศ.

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สายตรงถึง ผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน


ผู้เข้าชมล่าสุด
720750
Untitled Document