Untitled Document

แผนธุรกิจ NVC&KTB


สาระน่ารู้
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้เกษียณอายุราชการ และ ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดี ผอ.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมผู้บริหารในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ข่าวประชาสัมพันธ์
SAR ปี 2557
โครงการอบรมภาวะผู้นำประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างวิชาบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รับสมัครผู้เรียน โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
สำหรับผู้กู้รายเก่า กยศ.
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี (เพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี


กิจกรรมวิทยาลัย
ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดอิสาน
โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
เข้าค่ายอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
โครงงาน คอมพิวเตอร์พี่สอนน้อง
ตัวอย่างชมรมวิชาชีพ 1/58
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วัดบ้านไร่
การเลือกตั้งประธานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
โครงการบริการชุมชน และ โครงการพี่สอนน้อง
โครงการวิจัย(เบื้องต้น)ในสาขาวิชาชีพ และ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทย
ภาพกิจกรรมวันครู
โครงการธรรมะในใจ และโครงการสืบสารวัฒนธรรมวันปีใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รูปกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
รูปกิจกรรม โครงการพิธีประจำกองและอยู่ค่ายพักแรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทรเล่ม ๒
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผลิตผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ไม่ใช้ราชการประจำปี 2557 โดยวิธีตกลงราคา
ร่าง TOR
ประกาศสอบราคา
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา


ข่าวสารจาก สอศ.

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สายตรงถึง ผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน


ผู้เข้าชมล่าสุด
694061
Untitled Document