Untitled Document
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)


ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ
ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท
นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560 งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
"วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ


โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017
ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ


การประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ปนะกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน โดยวิธี e-bidding


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1762676
Untitled Document