Untitled Document
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน
อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ


อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.สำราญ หงษ์กลาง เยี่ยใให้กำลังใจ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงตรวจสภาพรถ
เค้กชวนฝันของขวัญถูกใจ ร้อยดวงใจตามรอบพ่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สัปดาห์การออม ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ข้อมูลการติดต่อของนักเรียน นักศึกษา หนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ใสสะอาด


เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์
โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
Big Cleaning Day พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุกปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1382946
Untitled Document