Untitled Documentข่าวเด่น
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ 23 มกราคม 2557
ประกาศ โควตา
คู่มือแนวทางการสอนวิชา โครงการ
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๕
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554


ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูบัญชี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (บัญชี)
รับสมัครครูอัตราจ้าง (บัญชี)
สำรวจรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อนกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)และเครื่องสำรองไฟ
แบบฟอร์ม การบันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน และการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
รับสมัคร นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบ 2)


ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเซ็นสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. รายใหม่
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการกู้ยืม กยศ.และกรอ.
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เผยแพร่แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร ฉบับที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จัดสอบ TOEIC ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึก


ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะทางองค์การวิชาชีพ
รูปกิจกรรมงานบ่มเพาะฯ การศึกษาดูงาน
รูปกิจกรรมงานบ่มเพาะฯ การประกวดแผนธุรกิจ
รูปกิจกรรมงานบ่มเพาะฯ การอบรมโครงสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ภาพกิจกรรม สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และรณรงค์ เทเหล้า เผาบุหรี่สิ่งเสพติด
ภาพกิจกรรม พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รูปกิจกรรม โครงการธรรมะในใจ ครั้งที่ 2 (๒๖ มิ.ย.๕๗)


ข่าวสารจาก Boga
Untitled Document