Untitled Document
ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย เอกสารประกอบการสอน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 จัดทำโดยนางสิริวรินทร์
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม V-cop ปี 2561
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการอบรมภาวะผู้นำ 27 - 28 กรกฏาคม 2561
การประกวด Frashy Boy and Girl และ NVC Star 2561
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 แบบการประเมินตนเอง
ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ
เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561


โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017


ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2109772
Untitled Document