Untitled Document
เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์


ข้อมูลการติดต่อของนักเรียน นักศึกษา หนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2559
ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ไอเดียเจ๋ง นักศึกษาอาชีวะโคราช ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ใสสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปิดบริการย้อมผ้าสีดำ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมงานวันปิยมหาราช ปี 2559
ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย บริการย้อมผ้าสีดำ สอน/แจกริบบิ้นดำตามโครงการ Fix it Center ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์ โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ
กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Big Cleaning Day
พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมินสมรรถนะ


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุกปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1334767
Untitled Document