Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย


กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนและแบบสรุปประเมินคุณธรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
คู่มือแนวทางกานสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตาภายใน)
ประกาศนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ปวส. โควตาเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตา) เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ ปี 2562-2563


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง 364 ปี
สัมมนาวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20
พิธีบำเพ็ญกุศล แผ่กุศลแด่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บฯ
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา การสัมมนา เรื่องการเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กร
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม การเขียนหนังสือราชการฯ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
จังหวัดนครราชสีมามอบหมายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ช่วยในงานพระราชทานเลี้ยง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัย ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ครูพิเศษสอนผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3061413
Untitled Document