Untitled Document
ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา
เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps


บันทึกการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ แจ้งนักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2-2559
ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี นาย สำราญ หงษ์กลาง วิ่งคบเพลิง "ย่าโมเกมส์"
นายสำราญ หงษ์กลาง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี


สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์
โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


รับสมัครพนักงานราชการ ครูการโรงแรม 18 - 26 เมษายน 2560


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุกปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1515012
Untitled Document