Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

  13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน

  อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps

  เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ

  งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา

  วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449192
Untitled Document