Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา

  วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1835650
Untitled Document