วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

  ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

  13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ Google แบน

  อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็ว 600 Mbps

  เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการ

  งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษธ์

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา

  วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักศึกษาที่เรียนอ่อน

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2138618
Untitled Document