Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563

  ประกาศทุน 80 ปี และทุนวันไหว้ครู

  ไฟล์ อวท.2563

  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

  วิทยาลัยฯ ร่วมจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19

  ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะสู่การปฏิบัติฯ

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราช สักการะ แด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

  โครงการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธ Digital Smart Farming

  สาขาการบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจิตอาสา พัฒนาวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมออกบูธครัวอาชีวะ

  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง 364 ปี

  สัมมนาวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20

  พิธีบำเพ็ญกุศล แผ่กุศลแด่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บฯ

  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

  การสัมมนา เรื่องการเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444760
Untitled Document