Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง 364 ปี

  สัมมนาวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20

  พิธีบำเพ็ญกุศล แผ่กุศลแด่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บฯ

  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

  การสัมมนา เรื่องการเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กร

  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม การเขียนหนังสือราชการฯ

  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  จังหวัดนครราชสีมามอบหมายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ช่วยในงานพระราชทานเลี้ยง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัย ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

  นิเทศนักเรียนนักศึกษา ทวิภาคี สาขาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม บริษัท สยามแฮนด์ส (เสื้อแตงโม)

  คณะผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

  ออกแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

  นิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมการประเมิน

  รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้า เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

  ประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2563 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมโครงการ “อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม”

  ร่วมงานสภากาแฟการศึกษา ครั้งที่ 3 อำเภอปากช่อง

  ลานไทรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3061429
Untitled Document