Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  กำหนดการ ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา คุณธรรม ปี 2560

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

  อบรมพัฒนาผู้สอนประเมินผลการเรียนโดนใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

  กำหนดการปฐมนิเทศ/อบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2560

  บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

  แจ้งนักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2-2559

  ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี

  นาย สำราญ หงษ์กลาง วิ่งคบเพลิง "ย่าโมเกมส์"

  นายสำราญ หงษ์กลาง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครู

  อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

  ดร.สำราญ หงษ์กลาง เยี่ยใให้กำลังใจ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงตรวจสภาพรถ

  เค้กชวนฝันของขวัญถูกใจ ร้อยดวงใจตามรอบพ่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  สัปดาห์การออม ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ข้อมูลการติดต่อของนักเรียน นักศึกษา หนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2559

  ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1514933
Untitled Document