Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมออกร้าน Street food ”สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน”

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูส่งศรี เหรียญมณี “ครูขวัญศิษย์” รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

  โครงการรับประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563

  ร่วมออกโรงทาน งานทอดผ้ากฐิน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  ภาพบรรยากาศ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 80 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  พิพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น

   ร่วมพิธีเปิดงาน SMART FARMING 47 Aggie by STI เกษตรกับเทคโนโลยีนำไปสู่ความมั่งคั่ง

  ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ

  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และการให้บริการบริษัทสตาร์เวลล์

  พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

  คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

  บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการจิตโสมนัส ชัยวงษ์ และข้าราชการครู

  สงกรานต์...ลานไทร

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2566

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ปวช.,ปวส.) ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2816225
Untitled Document