วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  การประกวด Frashy Boy and Girl และ NVC Star 2561

  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบการประเมินตนเอง

  ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

  เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561

  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมรับเสด็จ

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาไทย-เวียดนาม

  ปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

  โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

  การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 พ.ค.61

  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1

  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมรอบที่ 2

  คู่มือแผนการสอนและคู่มือรายงานการวิจัย งานหลักสูตรฯ

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561

  คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา

  บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2138611
Untitled Document