Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ข้อกำหนดและประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561

  ประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุ ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย

  ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและบริการ "โครงการอาชีวะสู่ชุมชุน"

  อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PL

  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

  ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำ รัชการที่ 10 และต้นสาธร ต้นไม้พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา

  ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ ถวายสัตย์ปฏิญาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชพน. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

  Professional Learning Community ( PLC)

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2561

  การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2560

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม V-cop ปี 2561

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการอบรมภาวะผู้นำ 27 - 28 กรกฏาคม 2561

  การประกวด Frashy Boy and Girl และ NVC Star 2561

  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบการประเมินตนเอง

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449033
Untitled Document