วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปญิญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2

  แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

  โครงการพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธศาสนา

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ

  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส โควตาภายใน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)

  ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2138604
Untitled Document