Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  เลือกชม/ซื้อของชำร่วย ชมรมผ้าและเครื่องแต่งกายได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป ที่ ห้อง 838

  โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ให้บุลากรครูสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน

  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ประกวดรอบตัดสิน Freshy boy and girl 12 ก.ค. 60 นี้

  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  กำหนดการ ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา คุณธรรม ปี 2560

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

  อบรมพัฒนาผู้สอนประเมินผลการเรียนโดนใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

  กำหนดการปฐมนิเทศ/อบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2560

  บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

  แจ้งนักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2-2559

  ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี

  นาย สำราญ หงษ์กลาง วิ่งคบเพลิง "ย่าโมเกมส์"

  นายสำราญ หงษ์กลาง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันครู

  อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2043748
Untitled Document