Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 19 - 21 กันยายน 2559

  เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ Office Network

  ข้อกำหนด กติกา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  ตัวอย่างการเขียนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Fit it center ศูนย์การเรียนรู้ ICT

  77 ปี "วันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2 ก.ย. 2559 "

  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเข้าสายสัญญาณ

  ภาพประกวดผลงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษารราชสีมา ปี 2559

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ออกบูธสินค้าที่ตลาดอาชีวศึกษา

  โหลดฟอร์มการบันทึกรายงานปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ประกาศรับสมัคร แข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน

  ตลาดนัด Marketing Fair 2016

  พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2559

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ลงนามเครือข่ายความร่วมมือ

  โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อินโดนีเซีย 28 ก.ค. 2559

  โครงการส่งเสริมความรู้การประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

  รณรงค์ นักเรียน นักศึกษา ไปลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผักผลไม้

  อมรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ถวายเทียนพรรษา 15 ก.ค 59

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1835657
Untitled Document