Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี

  ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

  13 กันยายน 2559 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

  ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงอาชีวะเกมส์ ระดับชาติสงขลาเกมส์

  โครงการธรรมะในใจชาวอาชีวศึกษานครราชสีมา กิจกรรมในวันพระ

  กิจกรรมวันครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  Big Cleaning Day

  พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2559

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559

  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559

  จิตอาสา "พาน้องเข้าโรงเรียน" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449162
Untitled Document