Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศผล การสอบคัดเลือก เป็นครูพิเศษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

  ประกาศเปลียน แผนดำเนิดการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  ครูพิเศษสอน อาชีวศึกษานครราชสีมา

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

  ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
[1]

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444752
Untitled Document