Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

  แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนและแบบสรุปประเมินคุณธรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลอง 364 ปี

  สัมมนาวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  ประเมินความพึงพอใจระบบเครือข่าย

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

  พิธีบำเพ็ญกุศล แผ่กุศลแด่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บฯ

  80 ปี อาชีวโคราช

  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

  การสัมมนา เรื่องการเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กร

  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม การเขียนหนังสือราชการฯ

  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  จังหวัดนครราชสีมามอบหมายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ช่วยในงานพระราชทานเลี้ยง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัย ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

  คู่มือแนวทางกานสอนวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

  นิเทศนักเรียนนักศึกษา ทวิภาคี สาขาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม บริษัท สยามแฮนด์ส (เสื้อแตงโม)

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3061407
Untitled Document