Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

  ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท

  โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล

  กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

  เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560

  นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560

  ปนะกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน โดยวิธี e-bidding

  การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560

  ข่าวสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  "วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ

  อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ

  ประกาศจากงานวัดผล

  ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ

  บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1713185
Untitled Document