Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศปรับสถานภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็น นักเรียน นักศึกษา

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศผล การสอบคัดเลือก เป็นครูพิเศษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

  ประกาศเปลียน แผนดำเนิดการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  ครูพิเศษสอน อาชีวศึกษานครราชสีมา

  ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563

  การเปิดภาคเรียนตามปกติ

  ประกาศทุน 80 ปี และทุนวันไหว้ครู

  ไฟล์ อวท.2563

  ตารางห้องเรียน - ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

  ตารางนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

  ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

  ตารางปี 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

  จำหน่าายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444738
Untitled Document