Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2

  โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

  แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธศาสนา

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่

  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ

  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส โควตาภายใน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1840420
Untitled Document