Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน

  กำหนดการ ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา คุณธรรม ปี 2560

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  อาคารเรียน ปีการศึกษา 2560

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

  ตารางเรียนปีการศึกษา 2560

  เอกสารประกอบการสอน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

  หน่วยงานภายในของวิทยาลัยฯ

  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560

  อบรมพัฒนาผู้สอนประเมินผลการเรียนโดนใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

  กำหนดการปฐมนิเทศ/อบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2560

  หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ

  ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

  บรรยากาศรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1514893
Untitled Document