Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  โครงการรับประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563

  ร่วมออกโรงทาน งานทอดผ้ากฐิน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.

  ภาพบรรยากาศ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 80 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  พิพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น

   ร่วมพิธีเปิดงาน SMART FARMING 47 Aggie by STI เกษตรกับเทคโนโลยีนำไปสู่ความมั่งคั่ง

  ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ

  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และการให้บริการบริษัทสตาร์เวลล์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ของที่ระลึกและของชำร่วย)

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2562

  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562

  ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์

  วิสัยทัศน์

  งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2562

  งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2561

  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี 2562

  บุคลากร ปีงบประมาณ 2562

  พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2816121
Untitled Document