Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชพน. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

  Professional Learning Community ( PLC)

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2561

  การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2560

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม V-cop ปี 2561

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการอบรมภาวะผู้นำ 27 - 28 กรกฏาคม 2561

  การประกวด Frashy Boy and Girl และ NVC Star 2561

  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย

  แบบการประเมินตนเอง

  ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2244661
Untitled Document