Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดอบรม V-cop ปี 2561

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการอบรมภาวะผู้นำ 27 - 28 กรกฏาคม 2561

  การประกวด Frashy Boy and Girl และ NVC Star 2561

  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สมัครผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย

  แบบการประเมินตนเอง

  ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561

  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมรับเสด็จ

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  เลื่อนการประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างช่ัวคราว(ครูพิเศษสอน)

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาไทย-เวียดนาม

  ปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

  โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449052
Untitled Document