วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธศาสนา

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ

  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส โควตาภายใน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)

  กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  แผนผังระบบเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2560

  เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2138601
Untitled Document