วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  เค้กชวนฝัน ปี2560

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวส

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวช

  ข้อมูลนักเรียน นักศึึกษา

  ข้อมูลบุคลาการ

  แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์และผลงานครู

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

  ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท

  โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล

  กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560

  นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560

  การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560

  ข่าวสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2138612
Untitled Document