Untitled Document

  เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์เอกสารประกอบการสอนวิชา 

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  รหัสวิชา  2000-1501  จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
นางสาวนวลจันทร์  วงศ์ปิยมารัตน์
 ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1840418
Untitled Document