Untitled Document

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
พร้อมสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ได้ให้การต้อนรับ เลี้ยงรับรอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2077152
Untitled Document