Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3900 - 0009  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


                                                                                                                                                                     นายหัสดายุ  เหล่าวงษา
                                                                                   ครูชำนาญการ


โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183260
Untitled Document