Untitled Document

  ข่าวสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา


ใบสมัครการแข่งขันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ปี 2560


ใบลงทะเบียนรายงานตัวสิ่งประดิษฐ์ 

ใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-2560

ใบสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์-ประจำปีการศึกษา-2560

ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่  30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560


โหลดประกาศผลการแข่งขันผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2244604
Untitled Document