Untitled Document

  นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560



8 พฤศจิกายน 2560 เวลา07.40น.ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมแสดงความยินดีกับนายยศกร พาจะโปะ นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



          gallery  




ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1840400
Untitled Document