Untitled Document

  นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 25608 พฤศจิกายน 2560 เวลา07.40น.ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมแสดงความยินดีกับนายยศกร พาจะโปะ นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2395998
Untitled Document