Untitled Document

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 256030 มกราคม 2561 ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาให้การต้อนรับประธานพร้อมคณะอนุกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในภาคเช้านักเรียนในระดับ ปวช. ส่วนภาคบ่ายนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้ารับการประเมินในครั้งนี้          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449068
Untitled Document