Untitled Document

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ตามหลักสูตร ปวช. และ ตามหลักสูตร ปวส.ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2449095
Untitled Document