Untitled Document

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลีเอกสารประกอบการสอน
 
ชื่อวิชา  การจัดประชุม    รหัสวิชา  2203 - 2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556

เรียบเรียงโดย
นางผกามาศ  สกุลวงศ์สาลี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


โหลดเอกสารประกอบการสอน

ปกเอกสารประกอบการสอนเผยแพร่

หน่วยที่่ 1 ความรู้เบื้องต้นการจัดประชุม

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2737772
Untitled Document