Untitled Document

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2560ผลงานประจำปีการศึกษา 2560


การติดตามและประเมินผลการยกย่องเชิดชุูเกียรติสถานศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2560


การติดตามและประเมินผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560


การติดตามและประเมินผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา


โครงการสร้างผู้ ประกอบการรายใหม่ แบบครบวงจรประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2666310
Untitled Document