Untitled Document

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช.และปวส.
ตามสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สำราญ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีในครั้งนี้          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2497743
Untitled Document