Untitled Document

  North Eastern Economic Corridorพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร สอศ. และสถานประกอบการ ร่วมงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2043691
Untitled Document