Untitled Document

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของอาชีวศึกษาจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้ง 20 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2395760
Untitled Document