Untitled Document

  ประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุ ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชมรมวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ขอเชิญชม / เลือกซื้อของชำร่วย  ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้อง 835


ขอเชิญนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร
เลือกชม / เลือกซื้อของชำร่วยจากเศษวัสดุ มีหลากหลายประเภทผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2695792
Untitled Document