Untitled Document

  โครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สำราญ หงษ์กลาง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นประธานโครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2666351
Untitled Document