Untitled Document

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  
ประจำปี 2560
เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2737755
Untitled Document