Untitled Document

  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.นม ประจำปีการศึกษา 25617 พฤศจิกายน 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2565349
Untitled Document