Untitled Document

  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 แบบวิธีรับตรงประกาศรายชื่อ    

----------------------------------------------------
รับตรง ภายใน
----------------------------------------------------
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


-----------------------------------------------------
รับตรง ภายนอก
-----------------------------------------------------
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม

-หลังสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

-หลังสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2666301
Untitled Document