Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดย นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ณ ห้องสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183249
Untitled Document