Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยมีนายวีระชัย ไตรศักดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลาน AEC วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183280
Untitled Document