Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency Based)
วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 1001

หน่วยที่ 1 หลักโภชนาการ
 
หน่วยที่ 2 กำหนดรายการอาหารและคำนวณสารอาหารสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ
 
หน่วยที่ 3 ประกอบอาหารสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3320304
Untitled Document