Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183244
Untitled Document