Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

   ร่วมพิธีเปิดงาน SMART FARMING 47 Aggie by STI เกษตรกับเทคโนโลยีนำไปสู่ความมั่งคั่งวันที่ 30 สิงหาคม 2562
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงาน SMART FARMING 47 Aggie by STI เกษตรกับเทคโนโลยีนำไปสู่ความมั่งคั่ง โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สอศ.  กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตร 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและประมง ผู้บริหาร อศจ. นม ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2816080
Untitled Document