Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตา)ประกาศ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา  2563  โดยวิธีรับตรง  (โควตา)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย!!!ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378789
Untitled Document