Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2563 โดยวิธีรับตรง

โหลดเอกสารประกาศ

ประกาศผลโควตาปวช.63

ประกาศผลโควตาปวส.63

ประกาศผลโควตาเพิ่มเติมปวช.

ประกาศผลโควตาเพิ่มเติมปวส.ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378973
Untitled Document