Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

   เลือกซื้อ "เค้กขวนฝัน ของขวัญถูกใจ" ได้ตั้งแต่วัน 23 ถึง 27 ธันวาคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จัดงาน "เค้กชวนฝันของขวัญถูกใจ" ระหว่างวันที่  23-27 ธันวาคมนี้
ท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกชม เค้กประเภทต่างได้ ณ สถานที่ต่างๆดังนี้
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- ศาลากลางจังหวัดนครรราชสีมา  - เซ็นทรัลนครราชสีมา 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3320321
Untitled Document