Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาวันที่ 27 ธันวาคม 2562
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.ประเสริฐสินปิโตรเลียม ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3320216
Untitled Document