Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SME) ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ของนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น.  ณ บริเวณลาน AEC (ลานเพลิน)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3320222
Untitled Document