Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  คณะผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิชวันที่ 23 มกราคม 2563
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอโครงการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์อาชีวะโคราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และขอพรในการทำงาน ปี พ.ศ. 2563
           gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378995
Untitled Document