Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  นิเทศนักเรียนนักศึกษา ทวิภาคี สาขาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม บริษัท สยามแฮนด์ส (เสื้อแตงโม)วันที่ 24 มกราคม 2563 
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู พบคุณอมรา พวงชมพู เจ้าของบริษัท สยามแฮนด์ส (เสื้อแตงโม) และนิเทศนักเรียนนักศึกษา ทวิภาคี สาขาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม  ...ในการนี้...ได้มีโอกาสร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่ากับบริษัทสยามแฮนด์สที่ได้ จัดขึ้น...          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378823
Untitled Document