Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัย ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิดในเรื่องของการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการจัดทำรายงานการวิจัยแก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562          gallery  
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3061409
Untitled Document