Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  จังหวัดนครราชสีมามอบหมายวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ช่วยในงานพระราชทานเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จเปิดการแสดงศิลปนิพนธ์ ชุด “หลากลายหลายชีวิต”ครั้งที่ 2 และนำเสนอวิทยานิพนธ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ช่วยในงานพระราชทานเลี้ยง โดยมีผู้อำนวยการจิตโสมนัส ชัยวงษ์ และรองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ถวายช่อดอกไม้แสดงความยินดีและถวายงาน ทั้งสิ้น 44 คน          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378800
Untitled Document