Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติงานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา
จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน  ๒๔๕  คน  จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค  ๑๘๖  ยูนิต
คิดเป็นโลหิตประมาณ  ๔๖๕๐๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร
          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378840
Untitled Document