Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อนออกฝึกงาน  ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางจิตโสมนัส  
ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378890
Untitled Document